xItachi v1
HD
FullHD
16:9
Copy short link
3.4K
31MB
0
0
2019-04-19
Screenshots
xItachi lists.screens.2 osu skin,xItachi osu skin,rt lexslyc osu skin,
xItachi lists.screens.4 osu skin,xItachi osu skin,rt lexslyc osu skin,
xItachi lists.screens.6 osu skin,xItachi osu skin,rt lexslyc osu skin,
xItachi lists.screens.7 osu skin,xItachi osu skin,rt lexslyc osu skin,
xItachi lists.screens.8 osu skin,xItachi osu skin,rt lexslyc osu skin,
xItachi lists.screens.9 osu skin,xItachi osu skin,rt lexslyc osu skin,
xItachi lists.screens.10 osu skin,xItachi osu skin,rt lexslyc osu skin,
xItachi lists.screens.11 osu skin,xItachi osu skin,rt lexslyc osu skin,
xItachi lists.screens.12 osu skin,xItachi osu skin,rt lexslyc osu skin,
xItachi lists.screens.13 osu skin,xItachi osu skin,rt lexslyc osu skin,